tees
music
badges
books
music /hudba
mp3
Nové albumy / New albums: Martina Javor – White Lies, Millhouse - Owls on the Hunt a Event Horizon, Saténové ruky - Bozkávam a Fúzy múzy - Fúzy múzy.

Nové cédéčká sú od menšieho ale zato pekne profilovaného vydavateľstva go2stage. /New CDs are from smaller, but nicely profiled publishing house go2stage.

Ak váhate, či si neobjednať
viac CD naraz:
- pri objednaní 3 a viac ks
nových albumov Vás bude
stáť každý len 10 €
aj s poštovným a balným.
- po objednaní dostanete
naše spätné potvrdenie
o nižšej cene, plus odznak
podľa vlastného výberu.

Slovenská hudba od vydavateľstiev Azyl Music, Silberman a go2stage s obalmi od Bizarrepublic a ďalších dizajnérov.

/Slovak music from labels Azyl Music, go2stage and Silberman
with CD covers mostly made by Bizarrepublic and other slovak designers.

m00702
19.50 € 
(587 SKK)
Nedostupné
Free Faces
La Belle Epoque, 2001
Predstavte si, že je koniec milénia. Stojíte na Slavíne, pevnými nohami na trávnatom koberci, pod ktorým ležia tisícky mŕtvych vojakov, ktorí sa mohli dobrovoľne obetovať pre blaho iných, ale ktorí mohli byť kľudne aj obetovaní bez toho, aby si to priali. Nad hlavami vám buráca štátom zaplatený ohnostroj. Objímu vás slobodné tváre, s ktorými ste prežili celý rok v úzkom spojení, ponorení do hudby a povedia vám do očí, že to bol najkrajší rok ich života, a vy sa s tým viete okamžite stotožniť. Nádherné obdobie! Keď ho tak raz nazvete a kričíte to od radosti na tých mŕtvych, skúste o tom nepochybovať.
play
nedostupné nedostupné /not available
Imagine the end of millennium. You are standing on Slavín (Bratislava military cemetery), firmly on the grassy carpet, there are thousands of dead soldiers under your feet who might be voluntarily sacrificed for the good of others, but also who might have been sacrificed against their will. There are state-paid fireworks, thunderstorming over your heads. You will be embraced with free faces, with whom you have lived throughout the year closely connected, submerged into music and they would tell you eye-to-eye that it was the best year of their life and you may immediately identify with that. A marvelous period! Once you have uttered that and you cry from joy over those dead, try to throw your doubts away.
m00701
10.50 € 
(316 SKK)
Nedostupné
Free Faces
Almost True Story, 1998
Na začiatku bolo slovo. Ferlinghettiho básne boli prvým popudom na vznik tohto kvarteta. Potom sa spustila veľká eufória z tvorby. Gejzír krásy! Po ktorom prišli ocenenia a malá slovenská sláva s megalomanskými víziami do budúcnosti. Ak vám ich ponúkajú, nepočúvajte, môže to dopadnúť tak, ako to dopadlo. Láva! Ktorá to zabalzamovala do minulosti.
play
nedostupné nedostupné /not available
There was a word at the beginning. Ferlinghetti's poems were the first incentive for the origin of this quartet. Then came a great outburst of euphoria from creation. Geyser of beauty! And awards and small portion of a Slovak fame with megalomanic visions to future followed. When they are offered to you, do not listen, it may turn out the way it has. Lava! That - which has embalmed it to the past.
Všetky ceny sú od nákupu 49 Eur vrátene poštovného a balného /Free shipping from 49 EUR in Slovakia Kvalitné tričká od slovenských dizajnérov v limitovaných edíciách za prístupné ceny.