tees
music
badges
books
music /hudba
mp3
Nové albumy / New albums: Martina Javor – White Lies, Millhouse - Owls on the Hunt a Event Horizon, Saténové ruky - Bozkávam a Fúzy múzy - Fúzy múzy.

Nové cédéčká sú od menšieho ale zato pekne profilovaného vydavateľstva go2stage. /New CDs are from smaller, but nicely profiled publishing house go2stage.

Ak váhate, či si neobjednať
viac CD naraz:
- pri objednaní 3 a viac ks
nových albumov Vás bude
stáť každý len 10 €
aj s poštovným a balným.
- po objednaní dostanete
naše spätné potvrdenie
o nižšej cene, plus odznak
podľa vlastného výberu.

Slovenská hudba od vydavateľstiev Azyl Music, Silberman a go2stage s obalmi od Bizarrepublic a ďalších dizajnérov.

/Slovak music from labels Azyl Music, go2stage and Silberman
with CD covers mostly made by Bizarrepublic and other slovak designers.

m00501
19.00 € 
(572 SKK)
Nedostupné
Bušero
Milión bohov, 1999
Z mnohých hladísk prelomová platňa. Všetkým trom odhalila cez výnimočnú schopnosť improvizácie priestor s veľkou dávkou tímovej invencie, odštartovala vesmírne teleso Free Faces do spacerockových neprebádaných oceánov a to všetko dokopy im dalo možnosť nahliadnut aj do vlastného vnútorného sveta, aby tam v istom životnom období našli radosť z jednoduchých pesničiek. Áno! Máte pravdu! Bodaj by takýchto platní, ktoré dávajú veci do pohybu, bolo doma viac! Activate MEE!
play
nedostupné nedostupné /not available
A million of gods. A breakthrough CD from many points of view. All three of them have discovered a space with a big dose of team invention thru extraordinary ability to improvise, it launched a cosmic body of Free Faces into space-rock undiscovered oceans, and all this together enabled them the insight to their own inner worlds, and find joy in simple songs in a certain life period. Yeah! You're right! If only there were more of the CDs which make things move at home! Activate MEE!
m00502
9.50 € 
(286 SKK)
Objednat
Bušero
Kamakura, 2000
Trio Titanic. Áno, potopené. Lenže Slovensko je krajinou zázrakov. Preto môžme očakávať, že aj tu sa udeje nepredvídateľné. Milovníci Andrejovej gitary, Oskarových spodných prúdov a Marcelových hravých a invenčných bítov si môžu len v duchu želať, aby sa Trio Titanic opäť vynorilo z hĺbok odľahlých častí Bratislavy a vstúpilo tam, kam patrí: do štúdia! To sú ich domovské vody, v ktorých ich žiadne torpédo nezostrelí. Lenže realita je akási iná.
play
skladom skladom /in stock
Trio Titanic. Yeah, sunken. But, Slovakia is a country of miracles. Therefore we can expect that something unpredictable may happen here. Lovers of Andrej's guitar, Oskar's lower streams a Marcel's playful and inventive beats may have only a secret wish that the Trio would again emerge from the depths of the distant parts of Bratislava and enter the place they belong to: a studio! Their home waters flow there - no torpedo shoots them down there. Well, the reality seems to be somehow different.
Všetky ceny sú od nákupu 49 Eur vrátene poštovného a balného /Free shipping from 49 EUR in Slovakia Kvalitné tričká od slovenských dizajnérov v limitovaných edíciách za prístupné ceny.