tees
music
badges
books
music /hudba
mp3
Nové albumy / New albums: Martina Javor – White Lies, Millhouse - Owls on the Hunt a Event Horizon, Saténové ruky - Bozkávam a Fúzy múzy - Fúzy múzy.

Nové cédéčká sú od menšieho ale zato pekne profilovaného vydavateľstva go2stage. /New CDs are from smaller, but nicely profiled publishing house go2stage.

Ak váhate, či si neobjednať
viac CD naraz:
- pri objednaní 3 a viac ks
nových albumov Vás bude
stáť každý len 10 €
aj s poštovným a balným.
- po objednaní dostanete
naše spätné potvrdenie
o nižšej cene, plus odznak
podľa vlastného výberu.

Slovenská hudba od vydavateľstiev Azyl Music, Silberman a go2stage s obalmi od Bizarrepublic a ďalších dizajnérov.

/Slovak music from labels Azyl Music, go2stage and Silberman
with CD covers mostly made by Bizarrepublic and other slovak designers.

m00403
11.50 € 
(346 SKK)
Objednat
Martin Burlas
Sottovoce, 2009
Od intimity tria a kvartetu, až po symfonický orchester vo veľkej koncertnej sále. Rozpätie rokov, počas ktorých vznikli skladby posledného Burlasovho opusu je 1982 - 2008. Sottovoce atmosférou nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu platňu Koniec sezóny.
play
skladom skladom /in stock
From trio and quartet intimacy up to the symphonic orchestra in a great concert hall. Years span, during which the compositions of the latest Burlas' opus were born, represents a period of 1982 - 2008. Sottovoce is an indirect reference to the preceding album End of the Season.
m00402
10.50 € 
(316 SKK)
Objednat
Martin Burlas
Koniec Sezóny, 2005
Profilový album vážnej hudby zachytávajúci obdobie rokov 2000 až 2004. Osem komorných skladieb, ktoré predstavujú autora ako skladateľa súčasnej klasickej hudby s vyhraneným rukopisom, nahrali súbory Opera Aperta, Solamente Naturali a Musica Aeterna. Vladimír Godár k cd výstižne napísal: ”Starí Gréci vymysleli slovo asylum označujúce priestor, v ktorom nie je prítomná agresia; nové skladby Martina Burlasa sú nielen hudbou azylu, ale aj azylom hudby.
play
skladom skladom /in stock
Profile album of the classical music, covering the period of 2000 to 2004. Eight chamber compositions representing the author as a composer of contemporary classical music with a distinctive manuscript, have been recorded by Opera Aperta, Solamente Naturali and Musica Aeterna. Words of Vladimír Godár, written to the CD, prove to be apt: "Old Greeks invented the world asylum denoting a space without aggression; new compositions of Martin Burlas mean not only music of asylum, but also asylum of music".
m00401
10.50 € 
(316 SKK)
Nedostupné
Martin Burlas
Ťažký rok, 1998
Ťažký bude tento rok! A bude aj horšie! U enfant terrible experimentálnej elektroniky sa možno blýska na lepšie časy po celonárodnom úspechu tejto platne a získania nového pracovného zaradenia, ale inak? Ťažko! Odchovanec brutálneho socializmu, ktorý najkrajšie roky svojho života vymenil za prácu v štúdiách otočenej pyramídy, sa dnes už len sporadicky ozve so svojím nenapodobiteľným humorom. Po zániku rádia Ragtime sa už nemá kde ozývať. Vezmú vám médium a váš hlas zmĺkne. Preto je táto platňa lahôdkou pre tých, ktorí pátrajú po tom, čo všetko v nás socializmus zanechal. Burlasov hlas nám milým spôsobom pripomína, v akej riti to vlastne žijeme.
play
nedostupné nedostupné /not available
This year will be hard! And it will be even worse!Perhaps in enfant terrible experimental electronics better period has been sparkled after a nationwide success of this CD and acquiring a new professional position, but what else? Scarcely! Guy, grown-up on brutal socialism, changed the best years of his life for the work in studios of the turned-upside pyramid and nowadays we can hear his voice of inimitable humor only sporadically. After radio Ragtime conclusion his echo has lost the space. Once you have been deprived of a medium and your voice becomes silent. Therefore this CD is a delicacy for those who seek all the remnants of socialism inside of us. Voice of Burlas recalls us in a congenial way in what arse we do in fact live.
Všetky ceny sú od nákupu 49 Eur vrátene poštovného a balného /Free shipping from 49 EUR in Slovakia Kvalitné tričká od slovenských dizajnérov v limitovaných edíciách za prístupné ceny.