tees
music
badges
books
Nízkonákladové knihy poézie, poviedok a hudby
z vydavateľstva Silberman alebo edície Azyl.

Vydávame občasne, ale dávame si záležať, aby knihy vyzerali netradične
a stali sa časom zberateľskou raritou. Najnovšou knihou je Kandidát od Maroša Hečka a Michala Havrana.
book
Preklad: Egon Bondy
Ilustrácie a vizuálna koncepcia: Marek Ormandík
Typografia: Milan Mravčák
Rozmery: 29,5 x 42,5 cm (zväčšený A3 formát)
Illustration

Not like Dante

discovering a commedia

upon the slopes of haven

I would paint a different kind

of paradiso

in which the people would be naked

as they always are
in scenes like that

because it is supposed to be
a painting

of their souls

but there would be no anxious angels telling them

how heaven is
the perfect picture of

a monarchy
and there would be no fires burning

in the hellish holes below

in which I might have stepped

nor any altars in the sky except

fountains of imagination


Ne jako Dante

objevivší commedii

na stránkách

nebezkých

namaloval bych jiný druh

ráje

v nemž by lidé byli nazí

jako jsou vždy

v podobných situacích

protože se předpokládá že je to

obraz
jejich duší

ale nebyli by žádní uzkostliví andělé kteří by jim vykládali

jaký je nebe

dokonalý obraz

monarchie

a nebyli by tu žádné hořící ohně

dole v pekelných děrách

do kterých bych mohl šlápnout

ani žádné oltáže na nebi kromě

vodotrysků imaginace


Terrible a horse at night

standing hitched alone

and whinnying

as if some sad nude asrtide him

had gripped hot leggs on him

an sung

a sweet high hungry

single syllabe

Hrůzné

kůň v noci
jak stojí uvázán sám

a vydává ston

jakoby nějaká smutná nahá jezdkyně ho

sevřela holýma nohama

a zpívala

sladkou vysokou hladovou

jedinou slabiku


See

it was like this when

we walz in to this place

a couple of papish cats

is doing an aztec two-step

and I says

dad let‘s cut

but then this dame

comes

up behind me see

and says

you and me could relly exist

wow I says

only the next day

she has ad teeth

and relly hates

poetry

Koukni to bylo tak jako když

jsme vpadli do tohohle podniku

pár papeženských buranů

provozuje aztécký two-step

a já povídám

táto nechme toho

ale pak ta dáma

si mě přišla okouknout

a povídá

ty a já bysme vopravdu mohli jít na to

fajn povídám

jenže až na druhej den

má zkažený zuby 

a doopravdy nesnáší

poezii
Všetky ceny sú od nákupu 49 Eur vrátene poštovného a balného /Free shipping from 49 EUR in Slovakia Kvalitné tričká od slovenských dizajnérov v limitovaných edíciách za prístupné ceny.